phone72 gul  Tlf: 23 05 87 10

Sigmund Hauge

Sigmund har hovedfag i arbeids -og organisasjonspsykologi, og har jobbet innen dette fagområdet i både stat, kommune og det private.

Etter utdanning startet han å jobbe i NAV, med rekrutteringsbistand for arbeidsgivere, og karriereveiledning og formidling av arbeidssøkere, i 8 år.
Han arbeidet da i stor grad med arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne, både fysisk og psykisk, og hadde et nært samarbeide med arbeidsgivere i denne prosessen.
 
Deretter jobbet Sigmund som IA (inkluderende arbeidsliv) rådgiver, med spesialisering innen psykisk helse, ved Arbeidslivssentrene i Oslo og Akershus i 7 år,
før han ble rådgiver innen psykososialt arbeidsmiljø og HMS i bedriftshelsetjenesten.
 
I tillegg har Sigmund hatt stillinger i HR, både i privat og kommunal sektor, før han kom til Funkweb.
 
Spesialområde er psykisk helse og psykiske lidelser, knyttet til arbeid.


Sigmund holder både kurs, og driver individuell veiledning, innen disse områdene.

 

 


 

Offentlig transport

Buss 31, 302, 301, 33, 363, 321 til Rosenhoff.
Trikk 17 til Rosenhoff

Besøk oss

Trondheimsveien 184
0570 Oslo

Kontakt oss

Tlf: 23 05 87 10
Send oss en e-post

Åpningstider

Mandag - fredag
kl 08.00-16.00